Sinds 1971 reist Poppentoneel FANTASIA doorheen Vlaanderen (en zelfs een stukje Nederland) met zelfgeschreven sprookjes waarin het Gentse PIERKE steeds de hoofdrol speelt.

Hans HANSSENS, oprichter van het gezelschap, kreeg de microbe van het poppenspel te pakken bij het Ledebergs patronagespelleke "HARLEKIJN". Als jonge knaap was hij één van de drijvende krachten van dit marionettentheater, dat een voorzetting was van Theater "ROELAND" en ook een tijd "ALLADIN" heette.

(een beeld achter de schermen bij "Harlekijn"

links Hans Hanssens, in het midden Geert Verlinden)

Eigenlijk zat poppenspel in zijn bloed. Jozef HANSSENS, de grootvader van Hans, speelde immers kort na de eeuwwisseling bij het "Spelleke van De Doncker " in de Zandstraat, de huidige Lucas De Heerestraat aan de Heuvelpoort.

Nadat HARLEKIJN ontbonden was, richtte Hans meteen zijn eigen reizend poppentheater op. Op 10 oktober 1971 kregen de jonge poppenspelers hun vuurdoop in de zaal van poppentoneel FESTIVAL met het stuk “PRINS JAN”. Daar nog niet alle poppen en decors klaar waren, kreeg het gezelschap poppen en materiaal in bruikleen van Pierre De Wispelaere.

De naam van de fee uit deze productie werd meteen de naam van het theater “FANTASIA”.

Heel snel werd toen beslist om nog nauwer bij de Gentse traditie aan te sluiten. Naast de eerdere beslissing om Pierke steeds de hoofdrol te laten spelen, werd na die eerste vertoning ook definitief voor de stangpop gekozen.

Naast "Festival" vond Hans ook heel veel inspiratie bij poppentheater "Magie". De verdere jaren zou Henri Maeren een echte mentor zijn voor “Fantasia”.

Fantasia kende zijn echte doorbraak tijdens de eerste Gentse poppenspelweek in 1973. Enkele jaren later was het gezelschap te zien op de Lentebeurs, waar het samen met enkele andere Gentse poppentheaters voorstellingen gaf.

(Gentse poppenspelers op de Lentebeurs.

Uiterst links Geert Verlinden, rechts, rechtstaande, Hans Hanssens)

Medewerkers in die tijd waren de echtgenote van Hans, Lieve Smeesters, zijn broer Guido en Geert Verlinden. Deze laatste was ook overgekomen van "Harlekijn" en bleef meer dan tien jaar aan het gezelschap verbonden. Toen Geert besloot de poppen aan de haak te hangen kwamen Jan en later ook Brecht, de zonen van Hans, de ploeg versterken. Op die manier is Fantasia uitgegroeid tot een echt familiegezelschap.

Ieder jaar wordt een nieuwe productie gemaakt waarmee het gezelschap op tournee trekt. Slechts uitzonderlijk wordt gewerkt op basis van een bestaand verhaal of traditioneel stuk. Bijna alle sprookjes worden volledig zelf geschreven. Elders op deze website vind je een overzicht van de belangrijkste repertoirestukken.

In 1977 nam FANTASIA deel aan de tweede Gentse Poppenspelweek in een Bankinstelling op de Kouter in Gent. Een jaar later was het een van de gasten op het "Festival van het Jonge Poppentheater" dat van januari tot maart 1978 doorging in de repetitiezaal van het voormalig Nederlands Toneel Gent (thans het 'Publiekstheater').

In 1980 nam FANTASIA deel aan de Provinciale Wedstrijd voor Oost-Vlaamse Poppentheaters waar de groep een bijzondere vermelding behaalde voor taal, het sfeervolle en functionele decor en poppen.

(een sfeerbeeld uit "De Mollige Joker" waarmee Fantasia deelnam aan de Provinciale Wedstrijd voor Oost-Vlaamse Poppentheaters in 1980)

In 1982 werd het eerste jubileum gevierd met een herwerking van Fantasia’s succes-productie “Violientje”, waarvan meer dan 50 voorstellingen gegeven werden.

In de jaren tachtig trad Hans ook regelmatig als gastpoppenspeler op bij het “Spelleke van Gent”, het poppentheater van de Gentse cabaretier Gust LAJOIE. Toen enkele jaren later een groep Gentse poppenspelers uit diverse gezelschappen jaarlijks een gezamenlijke productie voor het voetlicht bracht onder de benaming “ ’t Spelleke van alle joare tegoare ” was Hans natuurlijk ook steevast van de partij.

In 1997 vierde FANTASIA het vijfentwintig jarig bestaan. Voor die gelegenheid ging een nieuw stuk in première “Suikerzoet” en werd een retrospectieve tentoonstelling georganiseerd in het E.F.T.C. te GENT.

Hetzelfde jaar was FANTASIA ook het eerste Gentse traditionele poppenspel dat optrad op het Internationaal Puppetbuskersfestival. De groep bracht toen, tijdens de Gentse Feesten, op diverse locaties in de stad, een reeks voorstellingen van de klassieker “De vieze apotheker”.

Naar aanleiding van de jaarlijkse Begijnhoffeesten organiseerde het Dienstencentrum Ten Hove in het week end van 28 en 29 augustus 2004 een tentoonstelling over de Gentse Poppentheaters. Uiteraard was ook FANTASIA van de partij, naast de collega's van  Pedrolino en de Nar, Festival, Magie en Wimpies Poppentheater. Vele honderden bezoekers bewonderden er de stands van de diverse theaters. FANTASIA stelde er poppen ten toon uit de producties "De Mini-reus" en "Suikerzoet". 

(één van de stands van Fantasia op de tentoonstelling in het D.C. "Ten Hove" in augustus 2004)

Naar aanleiding van de creatie van "De Ijsprinses" stond Hans in november 2004 de Pierkesrol, die hij al die jaren vertolkt had, af aan zijn oudste zoon Jan. 

Voor de gelegenheid werd ook een nieuwe Pierkespop gemaakt. 

Op die manier is de opvolging verzekerd !

 

 

(het nieuwe "Pierke" van Fantasia) 

Fantasia blijft ook tot op de dag van vandaag  bijna jaarlijks een nieuwe productie maken waarmee op tournee wordt gegaan. Na "De Ijsprinses" in 2004 stond in 2005 "De gouden vogel" , in 2006 "Het Snoer van de Farao" en in 2007 "Het Koekenboek" op het programma. Van dit laatste stuk bestaat ook een versie met Sinterklaas en een versie met de Kerstman. In 2008 werd, in opdracht van de Landelijke Gilden, een nieuw stuk geschreven "Een reis van Bonte Koe". Van dit stuk bestaat ook een versie speciaal voor volwassenen. In 2010 ging de nieuwste productie dan in première "Schattenjacht".

Sinds de geboorte van Hans z'n eerste kleinzoon Senne lijkt het er sterk op dat er een derde generatie poppenspelers op komst is in de familie ... Onderstaande foto waarop "opa" Hans, "papa" Jan en "(klein)zoon" Senne elk enthousiast met "hun" Pierke spelen wijst toch in die richting ....

     terug