Poppentoneel FANTASIA is een echt familiegezelschap. Van voorbereiding tot en met uitvoering, elke stap om een productie tot stand te brengen is het werk van hetzij het volledige gezelschap, hetzij van iemand binnen de familie. 

(de spelersploeg in januari 2005 : vlnr : Jan, Hans, Brecht en Guido Hanssens)

Verhalen

Bij het bedenken van een nieuw verhaal gaat het ganse gezelschap een paar keer rond de tafel zitten voor een grote "brainstorm". Het enige wat van bij het begin vaststaat is dat PIERKE de hoofdrol moet spelen. Eerst wordt een thema bedacht en dan worden de verhaallijn en de overige personages stap voor stap ingevuld. Eenmaal dit denkproces achter de rug, wordt naar de gepaste muziekfragmenten bij het nieuwe verhaal gezocht. Dan is de productie klaar voor de "doe-fase" uit de voorbereiding.

poppen

De nieuwe personages moeten allemaal een gezicht krijgen. Daarvoor is Hans verantwoordelijk. Uit houtpulp boetseert hij koningen, prinsessen, herbergiers, agenten ... Hij geeft ze allemaal een eigen uitdrukking.

Vervolgens worden uit hout handen, voeten en lijven gezaagd en het hoofd wordt via de stang aan het poppenlijf bevestigd.

Lieve SMEESTERS, de vrouw van Hans, voorziet de poppen van een passende outfit.

Op die wijze werden reeds meer dan 200 stangpoppen gecreëerd.

 

Decors

Elk verhaal is opgedeeld in drie bedrijven. Ieder deel speelt zich in een andere omgeving af, er moet dus steeds voor drie nieuwe decors gezorgd worden. Ook dat is het werk van Hans. De schetsen worden gemaakt naar aanleiding van de vergaderingen waarin het verhaal besproken wordt. Naar gelang de verdere evolutie van de voorbereiding van de productie wordt er verder aan geschaafd en verbeterd. Guido zorgt regelmatig voor gepaste rekwisieten.

Spelers

Eenmaal het verhaal op punt staat, de poppen en decors afgewerkt zijn en de geluidsband is opgenomen gaat, na een laatste repetitie, de productie in première. Sinds enkele jaren bestaan er uitgeschreven teksten van elk stuk, maar daar wordt regelmatig van afgeweken en improvisatie blijft heel belangrijk. De groep kan zich op die manier steeds aanpassen aan het publiek.

    

terug