Prinses Zonnestraal is jarig en daarom heeft koning Goedhart beslist om in het ganse land feest te vieren. Op het paleis wordt alles in gereedheid gebracht om de verschillende genodigden te ontvangen en aan Pierke wordt gevraagd om de honneurs waar te nemen.

Koning Goedhart zal op het galabal zijn scepter, teken van zijn koningschap, aan zijn dochter doorgeven.

Dit is echter zonder Frigide, de ijskoningin, gerekend. Zij is niet uitgenodigd op het feest en zal dan ook alles in het werk stellen om het feest te verstoren en zelf de scepter in haar bezit te krijgen. Pierke kan dit niet zomaar laten gebeuren ...

terug naar repertoire